LITERATURA

  REVENDA, Z. a kol Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Management Press, Praha, 2000. ISBN 80-7261-031-7

  REVENDA, Z Centrální bankovnictví. Management Press, Praha, 1999. ISBN 80-85943-89-1

  POLIDAR, V. Management bank a bankovních obchodů. Druhé upravené vydání. Ekopress, Praha, 1999. ISBN 80-86119-11-4

    obsah