Moje kariéra

Výběr profesí

Milý studente, zkus si v první části testu vybírat své povolání snů, ve druhé si otestuj, jestli máš na to být nejen zaměstnanec,
ale i podnikatel
, a ve třetí části se zamysli, za jak dlouho chceš stát na vlastních nohou (být ekonomicky nezávislý).
Zaměstnání můžeme členit do 8 velkých skupin. Procenta uplatnění pracovníků ve skupinách v ČR za rok 2009 najdeš v grafu.
V každé skupině máš uvedené typické profese a u nich rozpětí základních platů (bez odměn a přivýdělků) dle www.merces.cz.
Nevybereš-li si, dopišdo poznámky na konci stránky. Na http://ceed.dosli.cz se podívejte na srovnání za SŠ z celé ČR.

  Mé hodnocení: zajímá mě taková práce?
  určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano
1. služby kuchař, číšník 10.000-15.000,-
  šéfkuchař 14.000-24.000,-
  policista 10.000-14.000,-
  policejní důstojník 14.000-17.000,-
  sociální pracovník 13.000-17.000,-
  ředitel domova důch. 25.000-34.000,-
  psycholog 16.000-25.000,-
  určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano
2. obchod prodavač 12.000-17.000,-
  obchodní referent 17.000-25.000,-
  obchodní manažer 25.000-55.000,-
  ředitel pobočky 30.000-57.000,-
  pojišťovací agent 17.000-27.000,-
  určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano
3. organizování sekretář, asistent 13.000-19.000,-
  účetní 13.000-20.000,-
  personalista 15.000-25.000,-
  úředník 13.000-17.000,-
  vysoký úředník 28.000-40.000,-
  ministr 60.000-80.000,-
finance pokladní 14.000-17.000,-
  makléř 20.000-40.000,-
  bankéř 40.000-60.000,-
  určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano
4. technologie              
výroba pomocný dělník 9.000-12.000,-
  mechanik 14.000-20.000,-
  mistr ve výrobě 18.000-25.000,-
  technik 15.000-23.000,-
  vývojář, inženýr 20.000-30.000,-
  hlavní inženýr 25.000-35.000,-
stavebnictví zedník 12.000-19.000,-
  stavební mistr 17.000-24.000,-
  stavbyvedoucí 20.000-33.000,-
  stavební inženýr 19.000-31.000,-
  architekt 20.000-33.000,-
doprava řidič 15.000-20.000,-
  dispečer 16.000-25.000,-
  manažer logistiky 25.000-43.000,-
  určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano
5. v přírodě dřevorubec 13.000-18.000,-
  zahradník 12.000-17.000,-
  agronom v zemědělství 14.000-25.000,-
  zahradní architekt 15.000-24.000,-
  ředitel zeměděl. statku 20.000-30.000,-
  určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano
6. věda              
zdravotnictví laborant 13.000-21.000,-
  zdravotní sestra 14.000-20.000,-
  lékař 21.000-33.000,-
  zubař 21.000-33.000,-
  farmaceut 20.000-33.000,-
  veterinární lékař 15.000-23.000,-
počítače servisní technik 15.0000-25.000,-
  počtačový programátor 20.000-33.000,-
věda vysokoškolský pedagog 14.000-22.000,-
  určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano
7. všeobecná kultura              
noviny, TV novinář 14.000-23.000,-
  redaktor 15.000-24.000,-
vzdělávání učitel ZŠ , SŠ  15.000-23.000,-
soudnictví soudce 30.000-50.000,-
  advokát 20.000-30.000,-
  notář 20.000-30.000,-
  určitě ne spíše ne nevím spíše ano určitě ano
8. umění a zábava aranžér 10.000-13.000,-
  fotograf 10.000-17.000,-
  tanečník, choreograf 12.000-15.000,-
  sportovní trenér 15.000-20.000,-
  designér 13.000-30.000,-
  herec 15.000-22.000,-
  pracovník v reklamě 12.000-17.000,-
 
Národní hospodářství ČR - podíl zaměstnanosti ve skupinách
1. služby 7 % Graf - podíl zaměstnanosti
Zdroj: ČSÚ za rok 2009
2. obchod 12 %
3. organizování 15 %
4. technologie 46 %
5. příroda 4 %
6. věda 8 %
7. kultura 7 %
8. umění 1 %


Zaměstnanec nebo podnikatel?

V ČR je přes 4,1 milionu zaměstnanců a okolo 0,8 milionu podnikatelů,
především živnostníků bez zaměstnanců.
Je část zaměstnanců, kteří zároveň podnikají, ale není zásadní. Následující tabulka testuje vaše předpoklady pro samostatnou výdělečnou činnost.
Vyber vždy jednu ze tří odpovědí, pouze u poslední otázky můžeš vybrat i více odpovědí.
  Body:
1. Umím nebo se chci naučit si sám zorganizovat práci
  Nevím, jestli zvládnu zorganizovat si práci
  Chci, aby mi někdo práci zorganizoval
 
2. Umím nebo se chci naučit vyjednávat
  Nevím, jestli zvládnu vyjednávání
  Nechci vyjednávat, bojím se, že to nezvládnu
 
3. Umím nebo se chci naučit hospodařit s penězi a vydělat
  Nevím, jestli zvládnu hospodařit s penězi a vydělat
  Nechci zodpovídat za hospodaření, bojím se ztráty a bankrotu
 
4. Umím nebo se chci naučit najít řešení problému
  Nevím, jestli zvládnu řešení problémů
  Chci, aby problémy za mě řešili jiní
 
5. Umím nebo se chci naučit pracovat v investičním módu*
  Odvedu si svou práci a chci za ni dostat zaplaceno
  Nejradši dostanu zaplaceno za práci, kterou nemusím udělat
 
* investiční mód je situace, kdy pracuji dnes,
ale peníze vydělám možná v budoucnu; například
dnes postavím dům a pronajmu ho = peníze vydělám, až
z nájmu splatím dům a nájemné začně být můj zisk;
investiční mód umožňuje, aby v budoucnu člověk nepracoval
ale dostával peníze
. Investice se ale nemusí podařit a člověk prodělá.


Kdy chci být ekonomicky nezávislý?

Má ekonomická situace (vyber jednu možnost):
Zatím si nevydělávám (nepočítají se nahodilé drobné brigády).
Už si vydělávám, ale část výdajů mi zatím hradí rodiče.
Už jsem ekonomicky plně nezávislý.
 
Pokud nejsi ekonomicky plně nezávislý, napiš, kdy chceš být plně nezávislý (vyber jednu možnost):
Do jednoho roku.
Do dvou let.
Do tří let.
Do čtyř let.
Do pěti let.
Za více než pět let.
 
Nejvyšší dosažené vzdělání alespoň jednoho z rodičů:
Základní
Střední s výučním listem
Střední s maturitou
Vysokoškolské


Identifikační údaje studenta

Do ukončení SŠ mi zbývá   let
SŠ  kraj
SŠ  okres
Nejprve zvolte kraj
SŠ  obec
Nejprve zvolte okres
SŠ  název
Nejprve zvolte obec
SŠ  IZO
Nejprve zvolte školu
obor SŠ 
Nejprve zvolte IZO
 
Vaše poznámky:
Poznámka: Před odesláním dotazníku si zapiš nebo vytiskni své preferované profese (spíš mě zajímá; určitě mě zajímá), aby ses mohl podívat na názory ostatních studentů v ČR.

Na stránkách http://ceed.dosli.cz jsou uveřejněné celostátní statistiky, abyste se mohli srovnat s ostatními středoškoláky.
Na tomto webu najdete už dnes mnoho užitečných informací pro vaši kariéru - k přihlášení použijte jméno demo a heslo demo.