22. Trh práce

 

   Nabídka pracovních sil v naší republice je v krátkodobém horizontu relativně neměnná. Významnější změny v počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva jsou sledovatelné až v průběhu delšího období. U nás je demografický vývoj nepříznivý. Zmenšuje se počet ekonomicky aktivních obyvatel.

   Poptávka po pracovních silách je však dynamicky proměnlivá.

 

Trh práce je omezený.

1. Není-li na trhu dostatek pracovních sil mají firmy dvě možnosti:

   zvyšovat produktivitu práce (nové stroje, technologie, organizace práce apod.)

   povolat pracovní síly ze zahraničí.

2. Pokud pracovní síla není využita vzniká nezaměstnanost. 

    Rozlišujeme nezaměstnanost dobrovolnou a nedobrovolnou.

 

 

 

zpět  |  obsah  |  další strana

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.