3. VZTAH EKONOMIE K JINÝM VĚDÁM 

Ekonomie je jedním z pohledů zkoumajících naši společenskou realitu.

        Ekonomie patří mezi společenské vědy.

 

Společností se zabývá celá řada dalších společenských věd (psychologie, sociologie, demografie, politologie, historie, hospodářský zeměpis, právo, etika a řada dalších) - každá ze svého zorného úhlu. Předmět zkoumání je však jeden, proto je logické, že spolu tyto vědy spolupracují. Ekonomie využívá poznatků těchto věd.

 

  Ekonomie používá řadu nástrojů přírodních věd, například matematika a statistika. Bez těchto znalostí se také neobejdete.

 

  Ekonomie vychází také z poznatků vědy všech věd filozofie. I ekonom potřebuje vědět, proč žijeme, jaká je teorie poznání a poznatelnosti okolního světa atd.

 

 

zpět  ÷  obsah   ÷  další strana

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.