700 Podnik a odbory

    Odbory vznikly v 19. století proto, aby zastupovaly zájmy zaměstnanců při jednání se zaměstnavateli.

Dnes máme několik odborových svazů a jejich význam při jednání se zaměstnavateli narostl.

·       Na nejvyšší úrovni  se odbory účastní jménem všech  zaměstnanců jednání v tzv. tripartitě (spolu s vládou a zástupci podnikatelů = zaměstnavatelů). Na této úrovni se projednávají především otázky vývoje ekonomiky dotýkající se sociální oblasti - např. stanovení minimálních mezd, sociální dávky a kompenzace. Pokud se jednání v tripartitě rozcházejí s představami odborů, mohou tyto vyhlásit protestní akce, podpisové akce, shromáždění, v krajním případě stávkovou pohotovost až stávku zaměstnanců. Odbory se zde z právního hlediska opírají především o právo shromažďovací, petiční právo a právo na stávku;

·       na úrovni firem plní konkrétní odborová organizace roli vyjednavače se zaměstnavatelem o mzdových a sociálních podmínkách práce zaměstnanců v dané firmě. Tato oblast je upravena především zákoníkem práce (hlava třetí), který stanoví odborovým orgánům právo účastnit se pracovněprávních vztahů včetně kolektivního vyjednávání . Výsledkem jednání je uzavření kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odbory s platností většinou 1 rok, kde lze smluvně upravovat především

1.     mzdové nároky zaměstnanců,

2.     pracovněprávní nároky v rámci daném předpisy - např. delší placená dovolená, vyšší odstupné při výpovědi ze strany organizace, zkrácení pracovní doby apod.

   Ve firmách, kde nepůsobí odborová organizace, může zaměstnavatel pracovněprávní nároky svých zaměstnanců upravit písemným vnitřním předpisem. 

   Povídání o odborech a jejich úloze v ekonomice je předzvěstí, že se pomalu přesouváme z roviny mikroekonomické (ekonomiky podniku) do roviny vyšší - makroekonomické. Jedním z partnerů v jednáních tripartity je stát zastoupený vládou. Stát má své cíle a priority, které prosazuje, a ty jsou součástí jeho hospodářské politiky. 

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

  © 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.