638 Prodej

     Prodej (někdy se setkáte i s pojmem odbyt) budeme chápat jako součást marketingu, platí zde tedy vše, co již bylo z marketingu vyřčeno. My se nyní seznámíme s operativními činnostmi při prodeji:

·       skladování hotových výrobků a jejich evidence ve sklad u prodeje,

·       plánování prodeje,

·       personální zabezpečení prodeje,

·       jednání s odběrateli,

·       uzavírání kupních smluv,

·       vyřizování reklamací,

·       expedice a fakturace,

·       evidence a hodnocení prodeje,

·       obchodně technické služby.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.