512 Zakladatelský rozpočet

Skládá se ze dvou částí:

  1. rozpočet nákladů a výnosů (resp. příjmů a výdajů, účtuje-li podnikatel v soustavě jednoduchého účetnictví). Tímto rozpočtem získá podnikatel základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistí výnosnost připravovaného podnikání (velikost zisku).
  2. rozpočet investičního a provozního kapitálu (potřebného majetku firmy, AKTIVA) a zdrojů krytí (vlastní a cizí zdroje, PASIVA).

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.