550 Členění oběžného majetku

Oběžný majetek je svou povahou krátkodobým majetkem firmy - obecně se předpokládá, že firma ho používá kratší dobu než jeden rok (srovnej s definicí dlouhodobého majetku, který firma používá déle než jeden rok).

    zásoby (věcná forma):

      peníze (peněžní forma):

Oběžný majetek je součástí aktiv firmy

 

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.