a) Kontokorentní úvěr

Ve vyspělých ekonomikách patří k nejvýznamnějším krátkodobým úvěrům. Jedná se o sloučený vkladový a úvěrový účet. Klient tak může platit ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemá dostatek peněz. Maximální výše úvěru je dána dohodnutým úvěrovým rámcem, který udává výši možného dluhu /debetní zůstatek na účtu/. V případě debetního zůstatku platí klient úrok z úvěru, v případě kreditního zůstatku dostává úrok z vkladu.

Banka obvykle povoluje i určité krátkodobé překročení úvěrového rámce, což může pro klienta znamenat dodatečné /sankční/ úroky.

Splatnost úvěru je krátkodobá a vyplývá jak z účelu použití, tak i doby, na kterou je smlouva uzavřena. Vzhledem k tomu, že banka  s dobrými klienty úvěr každoročně prodlužuje /prolonguje/, může mít úvěrový vztah středně až dlouhodobý charakter.

Pokud banka vyžaduje zajištění, využívají se prakticky všechny známé formy. 

Pro klienta je velkou výhodou tohoto úvěru možnost jeho pružného čerpání podle momentální potřeby /úroky platí pouze z aktuálního stavu/. Firma tak krátkodobě překlene nedostatek peněz na běžném účtu.  Je to však pro ni relativně drahý úvěr.

Pro banku je výhodou poměrně vysoká úroková sazba.

předcházející strana     obsah     následující strana                     test