b) Eskontní úvěr

Jedná se o krátkodobý úvěr. Banka odkupuje /eskontuje/, směnku od majitele před její splatností a poskytuje majiteli směnky tento úvěr, přičemž si sráží úrok – diskont za dobu od eskontu do dne splatnosti směnky. Poznámka - pojem diskont vám určitě připomíná pojem diskontní sazba centrální banky - obchodní banky opravdu často pevně váží velikost svého diskontu na diskontní úrokovou sazbu centrální banky, například pevnou úrokovou přirážkou.

Základem pro stanovení výše úroku jsou smluvně dohodnuté podmínky mezi klientem a bankou. Celkové náklady tvoří zpravidla:

-          úrok stanovený na základě diskontní úrokové sazby obchodní banky

-          eskontní provize

-          související poplatky a výlohy

předcházející strana     obsah     následující strana                       test