c) Bankovní záruky /garance/

 

Bankovní záruka představuje závazek banky zaplatit oprávněné osobě určitou peněžní částku podle obsahu a podmínek stanovených v záruční listině. 

předcházející strana     obsah     následující strana                      test