b) Avalový  /ručitelský/  úvěr

 

Princip  a využití avalových úvěrů a záruk jsou velmi podobné jako u akceptačního úvěru.

Avalové úvěry se mohou vyskytovat ve dvou variantách:

-          směnečný aval – banka se zaručuje směnečnou doložkou /“per aval“, „jako rukojmí“/ za některého ze   směnečných dlužníků a ručí potom shodně jako tato osoba. Využívá se často u forfaitingu.

-          avalový úvěr ve formě ručení spočívá v tom, že banka se jako ručitel zavazuje uhradit závazek za svého klienta, pokud tak neučiní on sám.

Za úvěr účtuje banka příjemci úvěru avalovou provizi /procentní sazba z částky, za kterou se banka zaručuje/.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test