3.2.2.1.5 Způsoby splácení úvěrů

Způsob splácení úvěru je sjednán v úvěrové smlouvě a k dispozici jsou následující varianty:

          úvěr splatný najednou v době splatnosti. Je zde pevně sjednán termín splatnosti a celá částka je splacena najednou. Úroky jsou však splatné na konci sjednaných period /zpravidla 3,6 nebo 12 měsíců/.

          úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty. Tento úvěr je poskytnut na předem neurčitou dobu, ale výpovědní lhůta pro jeho vypovězení je dohodnuta předem. Úroky jsou splatné obdobně jako v předchozím případě.

          úvěr splácený v pravidelných splátkách. Úvěr je umořován /splácen/ v pravidelných splátkách /měsíční, čtvrtletní, …/.Přitom je předem sjednaná pevná částka /absolutně nebo procentem z původní výše úvěru/ jako výše ročního úmoru /část, kterou se splácí jistina  2/ úvěru/. Zároveň se splátkami úvěru jsou splatné i úroky.

          u úvěru spláceného konstantními anuitami 3/ probíhá splácení v pravidelních splátkách – anuitách, které jsou po celou dobu splácení ve stejné výši, mění se pouze jejich struktura z hlediska podílu úmoru a úroku.

 

2/Jistina – je u úvěru půjčená nominální částka bez úroků

3/Anuita – je splátka dluhu, jejíž část představuje úhradu úroků a část splacení dlužné částky /jistiny/. Její výše  bývá stanovena podle umořovacího plánu tak, aby splátky byly pravidelné.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test