c) Zprávy o zúčtování

 

Banka předává /poštou či osobně/ majiteli účtu výpis z účtu. Jsou to chronologicky řazené písemné záznamy o pohybu peněžních prostředků na BÚ, které banka vyhotovuje v dohodnutých intervalech. Dále obsahuje počáteční a konečný zůstatek účtu. Výpisy jsou pořadově očíslovány bankou. 

Výpisy z účtu jsou základním účetním dokladem pro účtování o pohybech na běžném účtu (o běžném účtu tedy nelze účtovat například na základě příkazů k úhradě apod.).

předcházející strana     obsah     následující strana                      test