b) Disponování s penězi na účtu

 

Způsob disponování s penězi na účtu je ve smlouvě většinou řešen s odkazem na podpisový vzor. Tento dokument je přílohou smlouvy a vyplývá z něho, kdo a jakým způsobem je oprávněn disponovat s penězi /kromě majitele účtu to mohou být další osoby, pověřené majitelem a uvedené na podpisovém vzoru/. U právnických osob je součástí podpisového vzoru i otisk razítka.

V určitých případech mají právo disponovat s penězi na účtu i jiné osoby /na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu apod./.

Z účtu lze vybírat peníze 

Pokud na BÚ není dostatek peněz k provedení platby, banka úhradu neprovede /ani částečnou/.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test