e) Název účtu a bankovní spojení

Název účtu stanoví majitel ve smlouvě. U fyzických osob je jím obvykle jméno a příjmení majitele účtu, u právnických osob je to obchodní jméno klienta /jak je uvedeno v dokladu osvědčujícím jejich právní existenci/.

Bankovní spojení se skládá z:

 čísla účtu klienta,

ze směrového kódu jeho banky, který můžete chápat jako adresu banky, na kterou je třeba položku směrovat.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test