f) BÚ a bankovní tajemství

Jakékoliv informace o majiteli a jeho účtu podléhají bankovnímu tajemství. Banka je smí sdělit třetí osobě pouze na základě písemného souhlasu majitele účtu, ve kterém specifikuje rozsah těchto informací. Jinak může banka poskytnout informace /tedy bez souhlasu majitele/ jen na základě písemného vyžádání orgánů, výslovně k tomu oprávněných zákonem:

          soudu pro účely občanského soudního řízení,

          orgánu činnému v trestním řízení /trestní a daňové řízení/,

          notářům pro účely řízení o dědictví,

          celním úřadům ve věci placení celních poplatků,

          okresním správám sociálního zabezpečení,

          finančně analytickému útvaru ministerstva financí.

V roce 2002 vznikl v ČR mezibankovní registr dlužníků, ve kterém zúčastněné banky mezi sebou mohou vyměňovat vymezené informace o klientech - dlužnících. Tento registr však není veřejný.

 

předcházející strana     obsah     následující strana                       test