3.2.2.3.1.2  Bezhotovostní platební styk

Banka zde vystupuje v roli zprostředkovatele.

Klienti mohou předávat bance příkazy k provedení plateb třemi způsoby:

          písemně /tradiční způsob, který převládá a je předkládán na formulářích/

          na magnetických médiích /používají je klienti, kteří realizují tak velké počty plateb, že jejich zadávání písemnou formou by bylo neefektivní pro obě strany/

          pomocí dálkového přenosu dat – homebanking, officebanking /prostřednictvím osobního počítače a modemu, který je napojen na počítačovou síť banky/, nově také pomocí mobilního telefonu.

 

Aby byly příkazy k platbám proveditelné, musí na nich být vyplněny všechny podstatné náležitosti:

-          bankovní spojení plátce a příjemce /čísla účtů a směrové kódy bank/

-          částka a měna

-          konstantní a variabilní symbol

-          podpis oprávněné osoby

-          datum splatnosti

Pokud klient dodržel všechny lhůty a postupy, je banka právně i hmotně zodpovědná za včasné a řádné provedení platby.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test