3.2.2.3.1.1  Hotovostní platební styk

 

Zde mají ve všech ekonomikách nezastupitelný a zvláštní význam dvě instituce a sice banky a pošty. Pozornost budeme věnovat hotovostním operacím bank.

Těžiště spočívá v pokladních operacích /výběry a vklady/. 

Vkládat na účet může jakákoli třetí osoba, pouze při vkladech nad 100 000,-- Kč je banka povinna kontrolovat totožnost vkladatele. Dokladem je zde příjmový pokladní doklad – pokladní složenka, která obsahuje bankovní spojení, částku, jméno a příjmení vkladatele, variabilní symbol /např. rodné číslo/, konstantní symbol /vyjadřuje druh platby/ a podpis vkladatele. Součástí pokladní složenky bývá výčetka hodnot /jaký je v ukládané sumě počet bankovek a mincí/. 

Vybírat hotovost může pouze majitel účtu nebo osoba, která má dispoziční právo /dle podpisového vzoru – banka kontroluje shodu podpisu na výběrním lístku a na podpisovém vzoru/. Dokladem pro výběr je výběrní lístek, který má obdobné náležitosti jako pokladní složenka. Mimo tento způsob je možné vybrat hotovost z BÚ také pomocí platební karty a bankomatu nebo pokladním šekem.

předcházející strana     obsah     následující strana                     test