a) Příkaz k úhradě

 

Příkaz k úhradě může být jednotlivý /jedna platba/, hromadný /všechny převody za jeden den různým příjemcům/, trvalý /opakující se platby stejnému příjemci – např. platby pojistného, nájemného apod./. Základní předností těchto plateb je jejich jednoduchost, rychlost a jsou levné.

Příkaz k úhradě dává majitel účtu své bance a požaduje po ní, aby provedla určitou platbu z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu (tento účet může být veden u téže banky nebo u kterékoliv jiné banky).

Příkazy k úhradě se využívají i v rámci mezinárodního platebního styku, kde bývají označovány jako hladké platy.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test