b) Příkaz k inkasu

 

Technika provedení platby je v podstatě stejná jako u příkazu k úhradě. Základní rozdíl mezi oběma formami spočívá v tom, že v případě inkasa zadává podnět k platbě příjemce platby /beneficent/. Majitel účtu však musí povolit tuto inkasní formu platby (majitel účtu dává písemné povolení své bance, kdo smí provádět z jeho účtu inkaso). 

Opět existuje jednotlivý, hromadný a trvalý příkaz k inkasu. Inkasní forma placení je méně obvyklá, využívá se zejména tam, kde zákazník nemůže vznášet námitky proti ceně, kvalitě a množství dodané služby /např. platby za vodné a stočné, plyn, elektřinu, telefon apod./. Úhrada a inkaso se využívá v tuzemském platebním styku.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test