b) Dopravní dokumenty

Konosament je nejdůležitější přepravní doklad v námořní dopravě. Je potvrzením dopravce o převzetí zboží k přepravě a závazkem vydat toto zboží v přístavu určení proti vrácení konosamentu osobě, která konosament předloží. Není přepravní smlouvou, pouze dokladem o jejím předchozím uzavření. Konosament je obchodovatelný cenný papír /je dokladem o vlastnictví zboží/. Může být vystaven na řad, na jméno, nebo doručitele. Podle způsobu potvrzení dopravce rozlišujeme konosament palubní /potvrzuje, že zboží je už na palubě lodi/ a přejímací /převzetí zásilky k nalodění/. Legitimačním dokladem, který se vymění za konosament až při placení dopravného, je potvrzení prvního lodního důstojníka o převzetí zásilky k přepravě. Může sloužit jako inkasní doklad.

Říční náložný list je rovněž cenným papírem.

Železniční nákladní list, silniční nákladní list /CMR/, letecký nákladní list jsou to doklady o uzavření přepravní smlouvy. Často jsou užívány jako inkasní dokumenty.

Poštovní podací lístek – potvrzuje přepravu zásilky poštou.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test