a) Inkasní dokumenty

 

Jsou to všechny druhy dokumentů, které prodávající předkládají bance s cílem inkasovat jejich protihodnotu u kupujícího.

Základní inkasním dokumentem je obchodní faktura. Je to listina, ve které prodávající specifikuje dodané zboží a udává konečnou částku, kterou mu kupující má zaplatit ve stanovené lhůtě. Obchodní faktura má přesně odpovídat podmínkám kupní smlouvy.  Vyúčtování na faktuře musí odpovídat sjednané ceně a údaje na ni uvedené musí souhlasit s údaji na ostatních dokladech.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test