d)  Pojišťovací dokumenty

Pojistka je dokladem o uzavření pojistné smlouvy a tudíž legitimačním dokumentem. V některých zemích je považován za cenný papír.

Pojistný certifikát je pomocný legitimační doklad používaný pro jednotlivé dopravy zboží pojištěného na základě hromadných pojistek. Nemá právní závaznost, na jeho základě nelze soudně vymáhat nároky vůči pojistiteli.

Protokol o škodě je zápis, který charakterizuje škody, k nimž došlo v důsledku pojistné události.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test