e)  Pomocné dokumenty

Pomocné dokumenty jsou listiny, jejichž vyhotovení je zpravidla vyvoláno předpisy země dovozce nebo vývozce nebo tranzitní země. Většinou jsou to listiny vystavené veřejnými orgány a institucemi. Bývají též užívány jako inkasní dokumenty. Řadíme mezi ně např. konzulární a celní faktury, osvědčení o původu zboží, zdravotní osvědčení, osvědčení o kontrole zboží, osvědčení o jakosti apod.  

Slůvko "pomocné" neznamená, že se jedná o dokumenty nevýznamné - například bez certifikátu o zdravotní nezávadnosti, fyto certifikátu či veterinárního osvědčení nemůžete do země dovézt žádné potraviny živočišného ani rostlinného původu  (vzpomeňme jen na epidemie "nemoci šílených krav" a jim podobné).  

předcházející strana     obsah     následující strana                        test