2.2.5. Funkce správce devizových rezerv 

 

Centrální banka shromažďuje devizové rezervy státu a operuje s nimi na devizovém trhu. Tyto operace mají tři základní motivy:

          zabezpečit devizovou likviditu země

          udržovat hodnotu devizových rezerv

          ovlivňovat úroveň měnového kursu domácí měny k zahraničním měnám.

Zabezpečování devizové likvidity znamená zajistit potřebnou výši a měnovou strukturu devizových rezerv. Vzhledem k pohybům měnových kursů měn je nutné provádět operace proti poklesu hodnoty devizových rezerv /hedging/, ke kterému by mohlo dojít držbou znehodnocujících se měn.

Pomineme-li v současnosti již spíše teoretickou možnost volně pohyblivého měnového kursu, ovlivňují centrální banky výši měnového kursu pomocí kursových intervencí.

Správa devizových rezerv patří do funkcí makroekonomických.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test