16. Monetarismus

 

   50. a následující léta 20. století;

 

   tato teorie je určitým protipólem keynesiánských státních zásahů do ekonomiky. Klade důraz na  samoregulační funkce peněz v ekonomice. Jde o soudobou podobu neoklasické ekonomie,

 

   hlavní představitel Milton Friedman.

 

 

zpět  ÷  obsah   ÷  další strana