15. Keynesiánství

 

    30. a následující léta 20. století;

 

   zabývá se především úlohou státu v ekonomice a hospodářkou politikou;

 

   jeho dílo Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz z roku 1936 teoreticky zdůvodňuje potřebu aktivního působení státu na straně poptávky, snižování nezaměstnanosti a mírnění dopadů hospodářských krizí,

 

   hlavní představitel  John Maynard Keynes.

 

 

zpět  ÷  obsah   ÷  další strana