14. Neoklasická škola

 

   konec 19. století až 30. léta 20. století;

 

   tato škola se zaměřila na mikroekonomii, snažila se o matematizaci ekonomických věd, které byly do té doby pouze  slovně dedukovány. Přinesla teorii mezní produktivity a mezních nákladů, teorii celkové rovnováhy,

 

   významní představitelé byli A. Marshall, V. Pareto, J.B.Clark, L.Walrase.

 

 

zpět  ÷  obsah   ÷  další strana