20. Práce

 

   Práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby.

Prací nebudeme pro naše účely rozumět činnosti, které provádějí stroje. Stroje zařadíme do kapitálu ve věcné podobě.

   Pracovní sílasouhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci.

Ne každý člověk má pracovní sílu - nemají ji nemocní, starci, v našem právním řádu děti. Pro určité práce je nedílnou součástí schopnosti pracovat také určitá kvalifikace - vzdělání a dovednosti nabyté praxí.

   Práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce. Tuto cenu nazýváme mzdou.

 

Mzdu rozlišujeme

   nominální - číselně vyjádřené množství peněz, které dostane pracovník za svou práci.

   reálnou - co si může pracovník za tuto mzdu koupit.

 

      S pojmem práce úzce souvisí pojmy dělba práce, specializace a kooperace.

 

 

 

zpět  |  obsah   |  další strana

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.