19. VÝROBA, VÝROBNÍ FAKTORY, HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ

 

Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby.

Výroba je první fází hospodářského procesu.

 

K výrobě potřebujeme výrobní faktory (zdroje):

   práce (cenou je mzda),

   přírodní zdroje (cenou je pozemková renta),

   kapitál (cenou je zisk nebo úrok).

 

Všechny uvedené zdroje jsou vzácné (omezené) - musíme s nimi nakládat efektivně.

 

Společnost jako celek vyrábí efektivně, pokud se její produkce pohybuje na křivce produkčních možností.

 

Někteří novodobí ekonomové se přiklánějí k názoru, že čtvrtým výrobním faktorem jsou informace.

 

 

zpět  |  obsah   |  další strana

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.