27. Rozdělování a přerozdělování

           

Rozdělování je druhou fází hospodářského procesu a následuje po fázi výroby.

 

  Rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci - ti , kdo vložili do výroby své výrobní faktory = zdroje (zaměstnanci, podnikatelé, majitelé přírodních zdrojů). Pokud by však tito celý svůj podíl na výrobě sami spotřebovali, neměli by z čeho žít ti členové společnosti, kteří se z rozličných důvodů nemohli na výrobě podílet - děti, staří lidé, nemocní, nezaměstnaní. Proto všichni ti, kdo získali svůj podíl v procesu rozdělování,  část svého podílu odvádí do veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočty krajů a místní rozpočty), které zajistí jejich přerozdělení.

 Přerozdělení je proces, kdy získávají podle určitých pravidel svůj podíl na výrobě i ostatní členové společnosti, kteří se na výrobě nepodíleli (děti, důchodci. nemocní apod.). Ve vyspělých společnostech zajišťují proces přerozdělování veřejné rozpočty, především státní rozpočet.

 

      Pokud by neproběhl proces rozdělování a přerozdělování, nemohl by hospodářský proces přejít do fáze směny a pak spotřeby, protože by lidé neměli co směňovat.

 

 

zpět  |  obsah  |  další strana