29. Spotřeba

 

  Spotřeba je poslední fází hospodářského procesu (výroba-rozdělování a přerozdělování-směna-spotřeba).

  Spotřeba je procesem uspokojení potřeb.

 

Spotřebu členíme na

  konečnou (uspokojení potřeb jednotlivých lidí)

   výrobní (uspokojení potřeb firem, aby mohli dále vyrábět, podnikat).

 

Z jiného úhlu členíme

  spotřebu jednorázovou

  spotřebu dlouhodobou.

Teoretická hranice zde může být stanovena lecjak.Oblíbenou hranicí v praktické ekonomice (například pro účely účetní apod.) je jeden rok - do jednoho roku se jedná o spotřebu jednorázovou, nad jeden rok je spotřeba dlouhodobá.     

 

 

 zpět  |   obsah