18. HOSPODÁŘSKÝ PROCES

 

Hospodářský proces sledujeme v makroekonomické rovině. Hospodářský proces v úplné podobě probíhá ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními vztahy. Hospodářský proces umožňuje takové společnosti vytvořit statky a služby, kterými uspokojí jednotlivci i celá společnost své potřeby.

 

Hospodářský proces v úplné podobě má tyto po sobě jdoucí fáze:

   výroba,

   rozdělování a přerozdělování,

   směna,

   spotřeba.

 

V praxi se tyto fáze realizují prostřednictvím spousty dílčích vzájemně propojených procesů. Nejrizikovější a zároveň verifikační a regulační fází je směna (neboli obchod) realizovaná na trhu.

 

Cílem hospodářského procesu je spotřeba, tedy proces, ve kterém jednotlivci i skupiny uspokojí své potřeby.

 

 

zpět  | obsah   |  další strana