Veličiny v ekonomii

Úvodem si potřebujeme ujasnit, pomocí čeho budeme vlastně v dalších kapitolách ekonomiku popisovat a měřit. Řeč je o rozmanitých veličinách, a protože jsme v ekonomii, pak to budou většinou specifické ekonomické veličiny. Obecně můžeme veličiny v ekonomii rozdělit  na:

  jednorozměrné - vyjadřují zásobu k určitému okamžiku a označujeme je jako stavy (např. národní jmění k 31.12.2000, celková hodnota kapitálových statků atd.)

  dvourozměrné - vyjadřují změnu stavu za určité časové období a označujeme je jako toky (např. hrubý domácí produkt za rok 2000).

Pro většinu ekonomických úvah nás zajímají především dvourozměrné veličiny, tedy toky.

 

   obsah      následující strana          test