Veličiny v ekonomii

Úvodem si potřebujeme ujasnit, pomocí čeho budeme vlastně v dalších kapitolách ekonomiku popisovat a měřit. Řeč je o rozmanitých veličinách, a protože jsme v ekonomii, pak to budou většinou specifické ekonomické veličiny. Obecně můžeme veličiny v ekonomii rozdělit  na:

  stavové (stav v určitém okamžiku) - vyjadřují zásobu k určitému okamžiku a označujeme je jako stavy (např. národní jmění ke dni 31.12.2018, celková hodnota kapitálových statků ke dni 30.6.2018, atd.)

  tokové - vyjadřují změnu stavu za určité časové období a označujeme je jako toky (např. hrubý domácí produkt HDP za rok 2018).

Pro většinu ekonomických úvah nás zajímají především změny stavu za určité období, tedy toky. Změny stavu se dají vyjádřit nejen v penězích, ale často jsou vyjadřovány v procentech (například o kolik procent vzrost nebo poklesl HDP za 3. čtvrtletí 2018), pak si ale pečlivě zkontrolujte, k čemu je tato změna počítána - je mnoho možností, např. k předchozímu čtvrtletí nebo ke třetímu čtvrtletí roku 2017, a výsledek bude pokaždé jiný. 

 

   obsah      následující strana          test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.