28 Repo sazba

Patří mezi nepřímé nástroje centrální banky. Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce, v níž ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnutý kolaterál. Úroková sazba u této operace se nazývá repo sazba (refinanční sazba, repo), bývá o něco vyšší než diskontní sazba a je na 14 dní (2T REPO).

1.   zvýšením repo sazby dochází ke zdražení peněz, obchodní banky si půjčují méně, zpomalení oběhu peněz - protiinflační restriktivní monetární politika;

2.   snížením repo sazby zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, načerpávání peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz - expanzivní politika.

Výše repo sazeb :

   ČR, Česká národní banka, přehled úrokových sazeb http://www.cnb.cz/cs/index.html

   SR, Národná banka Slovenska, používá Úrokové sadzby ECB https://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka

 

předchozí strana    obsah      následující strana          test    

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D