26 Nepřímé nástroje centrální banky

Nepřímé nástroje využívají tržních zákonů a působí nikoliv adresně, ale plošně na všech subjekty finančního trhu. Zařadíme sem především:

   Regulace výše diskontu - diskontní sazba
   Reeskont směnek
- repo sazba;
   Lombardní úvěr
- lombardní sazba;
   Operace na volném trhu cenných papírů;
   Regulace povinných minimálních rezerv (PMR)
;

   Konverze a swapy;

   Intervence devizového kurzu.

Všechny uvedené nástroje působí na obdobném principu:

1.   zvýšením úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv a prodejem cenných papírů či deviz centrální bankou dochází k odčerpávání peněz z ekonomiky, zpomalení oběhu peněz - protiinflační restriktivní monetární politika;

2.   snížením úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv a nákupem cenných papírů či deviz centrální bankou dochází k načerpávání peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz - expanzivní politika.

 

předchozí strana    obsah      následující strana          test