26 Nepřímé nástroje centrální banky

Nepřímé nástroje využívají tržních zákonů a působí nikoliv adresně, ale plošně na všech subjekty finančního trhu.

V Česku ČNB využívá především:

   Depozitní - banky mohou uložit přes noc u ČNB peníze - diskontní sazba
   Repo (reverzní) operace prováděné formou tendrů
- repo sazba;
   Zápůjční- banky si mohou půjčit přes noc u ČNB peníze
- lombardní sazba;
   Operace na volném trhu cenných papírů;
   Regulace povinných minimálních rezerv (PMR)
;

   Konverze a swapy;

   Intervence devizového kurzu.

Všechny uvedené nástroje působí na obdobném principu:

1.   zvýšením úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv a prodejem cenných papírů či deviz centrální bankou dochází k odčerpávání peněz z ekonomiky, zpomalení oběhu peněz - protiinflační restriktivní monetární politika;

2.   snížením úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv a nákupem cenných papírů či deviz centrální bankou dochází k načerpávání peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz - expanzivní politika.

ČNB zatím nepoužívá záporné úrokové sazby.

Na Slovensku NBS používá úrokové sazby Evropské centrální banky (ECB):

  • Jednodňové refinančné operácie

  • Hlavné refinančné operácie

  • Jednodňové sterilizačné operácie.

ECB používá i záporné úrokové sazby (pokud si banka u centrální banky uloží přes noc peníze, nedostane úrok, ale naopak zaplatí úrok).

 

 

předchozí strana    obsah      následující strana          test   

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.