51.1 Ukazatele ekonomického růstu

   Ekonomický růst je vyjadřován jako změna tokových veličin v čase:

       rozdíl                   Δ Y = Y -  Yt-1

                                                Yt
       koeficient růstu        r = --------------
 .100 %
                                                Yt-1

                                                      ΔY             Yt - Yt-1
       tempo růstu                  G = ------------- = ------------------. 100 %
                                                       Y                 Yt-1

   Nezaměňujte pojem ekonomického růstu s pojmy ekonomická síla (absolutní velikost HDP dané země) nebo s pojmem ekonomická úroveň (většinou vyjadřována ukazatelem HDP/obyv.).

předchozí strana    obsah      následující strana