68. Platební bilance

Platební bilance zachycuje platební výměnu naší ekonomiky se zahraničím v daném roce a na územním principu. 

Skládá se ze tří částí:

  Běžný účet:

  • obchodní bilance zboží (vývoz mínus dovoz) - největší část platební bilance;
  • obchodní bilance služeb (příjmy ze služeb mínus výdaje za služby),
  • bilance důchodů a převodů,

  Finanční účet:

  • investice ze zahraničí (přímé, portfoliové, ostatní) mínus investice do zahraničí,

  Změny devizových rezerv (pokles +, zvýšení -)
------------------------------------------------------------------------------------
Platební bilance celkem ........................... 0

Bilance je sestavována na bilančním principu, musí tedy vyjít vyrovnaná (to, co chybí nebo přebývá se odrazí ve změně devizových rezerv).

 předchozí strana    obsah      následující strana              test