67. Měnové kurzy

Pro dobré pochopení problematiky si nejprve odlišme pojmy

  • valuty - cizí peníze v hotovostní formě (mince, bankovky),
  • devizy - pohledávky znějící na cizí měnu (šeky, směnky, cenné papíry, pohledávky apod. znějící na cizí měnu).

Měnový kurz je poměrem dvou měn různých států. Většina kurzů se dnes stanovuje pomocí tzv. floatingu na základě nabídky a poptávky po daných měnách.

Změny kurzu:

  tržní pohyb mezi dvěma měnami:

  • apreciace - jedna měna vůči druhé posiluje (kurz klesá),
  • depreciace - jedna měna vůči druhé oslabuje (kurz roste).

  administrativní oslabení nebo posílení určité měny vůči všem ostatním (zásah státu):

  • devalvace - měna oslabuje vůči všem ostatním měnám,
  • revalvace - měna posiluje vůči všem ostatním měnám.

Parita kupní síly - pro řadu srovnání mezi zeměmi nám plovoucí kurzy způsobují problémy. Podle teorie parity kupní síly je měnový kurz rovnovážný tehdy, pokud umožňuje za poměrově stejné množství peněz realizovat v obou zemích stejné nákupy.

předchozí strana    obsah      následující strana              test