70. Mezinárodní měnový fond (MMF, resp. IMF)

   Vznikl v roce 1944 na základě Bretton-Woodských dohod a ČSR byla jedním ze zakládajících členů. MMF je součástí OSN. Jeho úkolem je radit národním ekonomikám, které se odchylují od vyváženého měnového stavu a směřují k měnové krizi, jak tento vývoj zvrátit. Je v zájmu celého světového hospodářství, aby k měnovým krizím nedocházelo, protože lokální krize vždy lavinovitě zasáhne většinu světových ekonomik (kapitál nezná hranice a nemá-li v cestě administrativní zábrany, volně se přelévá - je tedy běžné, že národní ekonomiky jsou cizím kapitálem všestranně propojeny). MMF získává peníze z členských příspěvků členských zemí (nejvíce vkládá USA).

   Základní úlohou MMF je prevence a bedlivé sledování vývoje jednotlivých národních ekonomik - vždy je lepší krachům předcházet, než je hasit (ostatně MMF peníze získává od svých členů - nás všech, takže celý svět musí připlácet na něčí chyby). Na druhou stranu, pokud už MMF situaci neuhlídá a ke krizovému vývoji dojde, je pro mezinárodní společenství stále výhodnější a levnější poskytnout nenávratnou půjčku, než organizovat humanitární výpomoci a vojenské zásahy tam, kde demokracie je nahrazena brutální totalitou.

MMF sídlí ve Washingtonu a mezi jeho úkoly patří:

  • konzultace k měnovým otázkám,

  • stabilizace měnových kurzů,

  • vytvoření mnohostranné mezinárodní platební smlouvy,

  • poskytování devizových úvěrů.

MMF úzce spolupracuje se Světovou bankou. Ta vznikla v roce 1945 a její první úkol byla pomoc při obnově válkou zničené Evropy. Dnes se zaměřuje především na poskytování dlouhodobých půjček nejchudším a rozvojovým zemím. Prostředky získává především emisí obligací. Její nejvýznamnější součástí je Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD).

 

předchozí strana    obsah      následující strana             test