71. Ekonomické integrační procesy

Integrace (spojování do větších celků) má velký ekonomický význam - umožňuje zhromadnění výroby a efektivnější využívání zdrojů. Tato integrace působí jak na mikroekonomické úrovni (spojování firem), tak na makroekonomické úrovni. Zde vede ke vzniku jednotlivých stupňů mezinárodní ekonomické integrace:

    1.     pásmo volného obchodu (odstranění cel a překážek obchodu mezi dvěma či více státy)

    2.     celní unie (odstraněná cla + společná celní politika vůči třetím zemím, např. ČR se Slovenskem)

    3.     společný trh (celní unie + volný pohyb výrobních faktorů)

    4.     hospodářská unie (společný trh + harmonizace národních ekonomik)

    5.     úplná ekonomická unie (hospodářská unie + politická integrace a společná měna).

Tato integrace postupuje i v Evropě a je v současné době ve fázi přechodu od hospodářské unie k úplné ekonomické unii. Evropská unie jedná o rozšiřování počtu členů a ČR je jedním z kandidátů na vstup. Dalším důležitým mezníkem je přechod na jednotnou evropskou měnu euro, které plně nahradí národní měny k 1.1.2002. 

 

předchozí strana    obsah      následující strana