25 Test

Otázky:

 1. Jmenujte a vysvětlete přímé nástroje, které může používat centrální banka.
 2. Jaká část HDP ČR prochází veřejnými rozpočty - kolik peněz tedy proteče státními institucemi?

Řešení:

 1. Pravidla likvidity - centrální banka může stanovit administrativní pravidla, jaký poměr mezi jednotlivými druhy aktiv a pasiv komerční banky musí dodržet. Toto opatření má zajistit dostatečnou likviditu bank (schopnost rychlé přeměny aktiv na hotovost) například v obdobích, kdy se očekává zvýšený nápor klientů na výběry svých vkladů - např. tzv. run na banky, kdy klienti z určitého důvodu přestanou věřit v bezpečnost svých vkladů (poplašná zpráva, že banka krachuje) a chtějí peníze rychle vybrat. Centrální banka tím omezuje suverenitu podnikatelských rozhodnutí komerčních bank a může omezit jejich schopnost dosahovat rentabilitu.

  Úvěrové kontingenty - centrální banka může stanovovat úvěrové stropy, limitovat objemy úvěrů. Tím velmi tvrdě zasahuje do podnikatelských rozhodnutí komerčních bank. Toto krajní opatření může být obranným mechanismem centrální banky ve prospěch snížení rizik klientů banky v případě, kdy banka vykazuje problematické výsledky svého hospodaření.  Na druhou stranu může ještě více podvázat výkonnost banky a její schopnost dostát svým závazkům.

  Povinné vklady - centrální banka může uložit například státním institucím, aby měly vedeny účty u ní a nikoliv u komerčních bank. Tím na jedné straně získá jistotu bezpečnosti státních peněz (že stát o ně nepříjde díky bankrotu některé komerční banky), ovšem na druhé straně tím odebere významnou část klientely komerčním bankám a podváže jejich výkonnost. Toto opatření vede k vytěsňování soukromého sektoru z bankovnictví se všemi negativy potlačené konkurence a nižší efektivnosti fungování bankovního sektoru.

  Dohody, doporučení - centrální banka jako orgán státního dozoru s pravomocemi udělovat a odnímat bankám licence je v postavení, kdy jí vydaná doporučení a výzvy banky (chtě, nechtě) musí respektovat. Proto i s tímto nástrojem musí centrální banka zacházet velmi citlivě a nikoliv z pozice síly. Světové finanční trhy jsou na tyto nástroje velmi citlivé a jejich zneužívání vede k okamžité obavě investorů a reakci ve formě odlivu kapitálu ze země.

  Bankovní svět včetně mezinárodních finančních institucí (MMF, Světová banka) je na používání přímých nástrojů velmi citlivý.

 2. V ČR více než třetina HDP projde procesem přerozdělování přes veřejné rozpočty. Všechny tyto peníze jsou vedeny na účtech bank - pokud centrální banka nařídí, že státní instituce nesmí mít účty u komerčních bank, odebere komerčním bankám významnou část klientely a tím i zdrojů pro úvěry podnikatelské sféře. 

 zpět na stránku výuky         další test