25 Přímé nástroje centrální banky

Přímé nástroje jsou většinou administrativními nařízeními omezující volný bankovní trh, v tržní ekonomice jsou proto méně časté a bývají používány na přechodnou dobu. Zařadíme sem především:

   Pravidla likvidity - určení závazné struktury pasiv a aktiv obchodních bank. Patří sem například ukazatel kapitálové přiměřenosti.

   Úvěrové kontingenty - určení limitů úvěrů, úvěrových stropů. Jeden z nejtvrdších přímých nástrojů.

   Povinné vklady - povinné vedení běžných účtů státních institucí u centrální banky (např. účty celní správy, účty finančních úřadů, atd.).

   Doporučení, výzvy, dohody - gentleman´s agreements, častokráte nepsaná pravidla mezi centrální bankou a obchodními bankami.

 

předchozí strana    obsah      následující strana          test