697 Získávání informací

 

   z vnějších zdrojů - veškeré informace technické, ekonomické, právní, politické atd., které může firma využít a které získává z novin, odborných časopisů, televize, knih, školení, internetu, odborných seminářů, konferencí, veletrhů, z různých databází, od specializovaných poradenských firem (státních i soukromých), z propagačních materiálů, nabídek atd.;

   z vnitřních zdrojů - řadu informací jsou schopni firmě přinést její pracovníci - obchodní referenti, konstruktéři, ekonomové, personalisté, mistři, ale i dělníci (pokud je práce zajímá, přemýšlejí nad ní, mají osobní vztah k firmě). Tyto informace mají často podobu zpráv, hlášení, výkazů a slouží vedoucím pracovníkům ke kontrole činnosti svých podřízených. Mohou mít však informační náboj využitelný mnohem šířeji - jde jen o to, aby vedoucí chtěl tyto informace využít a dokázal vytvořit systém na jejich zpracování. Spoustu informací také firma vytváří povinně a v předepsané formě - příkladem je třeba účetnictví firmy, revizní zprávy z hlediska bezpečnosti práce, statistické výkazy pro státní statistický úřad, technické a hygienické atesty zboží atd. I tyto informace jsou pro firmu cenné a potřebuje je sama pro svou činnost. V posledních letech narůstá význam ochrany osobních údajů, známý jako GDPR.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.