698 Zpracování informací

Zdrojů informací je mnoho a stále narůstají. Lidské schopnosti jejich zpracování jsou však omezené a řídící pracovníci si musí brát na pomoc výkonnou techniku, která informace připraví do podoby, ve které ji mohou využít

Pro zpracování informací ve firmě je proto primární úkol výběr vhodné výpočetní techniky a jejího softwarového vybavení.

Standardem roku 2021 je vybavení firemní počítačovou sítí a ukládání dat v cloudech (čti klaudech). Firmy mají v zásadě tři varianty:

·       zaměstnávat analytiky a programátory a vytvářet si vlastní software šitý na míru. Toto řešení je pracné, zdlouhavé a nákladné. Proto ho většina firem opouští;

·       nechat si software udělat jako individuální zakázku u specializované softwarové firmy. Organizace získá software přizpůsobený jejím individuálním potřebám. I tento produkt je drahý, proto je tato možnost využívána pouze velkými firmami, při státních zakázkách apod.;

·       poslední možností je typový software, vytvářený specializovanými firmami pro masové využití v praxi. Tento způsob software výrazně zlevňuje a většina těchto firem dnes nabízí software zpracovaný modulárně, takže zákazník si vybírá pouze ty programové moduly, které pro svou činnost potřebuje.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.