699 Využití informací

·       systém informací počítačově zpracovávaných a klasický systém práce s informacemi (zápisy z porad, jednání, ústní informace, osobní poznámky atd.) musí koexistovat a účelně se doplňovat.

·       Významným úkolem firmy je zajistit ruční sběr informací a zorganizovat jejich počítačové zpracováním.

·       Na konci tohoto složitého a nákladného řetězce musí být pracovník (ať již výkonný nebo řídící - podle charakteru a účelu informace), který tuto informaci dokáže účelně použít. To klade obrovské nároky na systematická školení pracovníků, trénink, prověřování jejich schopností atd.

·       Jak zajistit, aby tyto informace nebyly zneužity? Zde nám pomáhají tvůrci software, kteří nabízejí různě složité systémy přístupových hesel a kódování informací. Oporu nacházíme i v legislativní oblasti - připomeňme obchodní zákoník a ochranu obchodního tajemství, autorský zákon, zákon o vynálezech, patentech a průmyslových vzorech, GDPR a další. Všechny vyspělé země bojují proti informačnímu pirátství.

·       U top managementu, který má přístup ke všem důležitým informacím, firma musí vytvořit takový systém výběru obsazení vrcholových funkcí , který zohledňuje morální kvality pracovníků, a takové podmínky odměňování těchto pracovníků, aby byli vůči firmě loajální a tyto informace nezneužili. I to je jeden z  důvodů, proč ve světě top manažeři mají mnohonásobně vyšší platy, než jejich podřízení, o výkonných pracovnících nemluvě. I u nás jsou tyto trendy už patrné.  

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.