521 Členění majetku firmy

Majetek firmy můžeme členit z mnoha pohledů. Z pohledu účetnictví a výkaznictví je však nejvýznamnější členění majetku ze dvou pohledů:

  podle druhů (co máme) - AKTIVA.

  podle zdrojů krytí (kde jsme na to vzali) - PASIVA.

Protož sledujeme stejný majetek, pouze z různých pohledů, platí

                                  AKTIVA = PASIVA

Prostudujte podrobné schéma aktiv a podrobné schéma pasiv.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.