Obsah- výuka MAJETEK A KAPITÁL FIRMY

   Podnikové subsystémy

    Členění majetku firmy

   Aktiva firmy (členění majetku firmy podle druhů)

   Pasiva firmy (členění majetku podle zdrojů kapitálu)

 

 zpět na obsah PODNIKOVÁ EKONOMIKA

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.