641 Plán prodeje

 

Plánování prodeje

Základem plánování jsou marketingové plány každého výrobku. V nich si ujasníme, co potřebuje zákazník, jak tento požadavek naplníme, stav a vývoj konkurence na daném trhu, sladíme všechny prvky marketingového mixu. Pak nastává etapa realizace, kdy výsledky jednotlivých marketingových plánů shrneme a vytvoříme roční plán prodeje. V plánu prodeje vyjádříme v naturálních a v peněžních jednotkách plánované objemy prodeje všech výrobků (= potřeby) a porovnáme je s našimi zdroji. Nejjednodušší forma plánu je bilance:

 

                                                                  

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.